Edebi

Homo Deus

İnsan, diğer canlılar ve evren, kusurlu döngüler içinde…

Evrim teorisinin kabul gördüğü her yerde evrenin bu döngüsü anlaşılacaktır bir gün. Zaman aktıkça yaşamın, evrimin, değişimin ve tekrarının devam ettiği; yepyeni hiçbir olayın ve varlığın söz konusu olamayacağı fark edilecektir muhakkak. İnsan yaşamın yalnızca bir kısmıdır, tekerrür halindeki süreçlerden birine denk gelmişizdir, evrim devam etmekte ve belki zamanla bizi de arkasında bırakacağı bir hâle gelmektedir. Homo Deus türlerin ne sonu, ne gelinebilecek noktaların zirvesidir.

Milyarlarca yıldır var olan süreç içindeki yerimizi bize bizi zaman zaman kendi önemimizden şüphe ettirip hayal kırıklığına uğratmaya cesaret ederek, zaman zamansa ırkımıza, insana, derin bir anlayış ve sevgi göstermemizi sağlayarak anlatmaya devam ediyor Homo Deus. “Tanrısal insan”vari bir kelime olan bu kavram, homo sapiensin kendisini evrenin tanrısı addetme yolundaki fikirlerinden ve teknolojinin bizim bile bazen ayak uyduramadığımız gelişmelerinin insana sunduğu gelecekten söz ediyor. Akışına engel olamadığımız bilgiler var ortada, süregelen bir “data” akışı. Veriler biz uyurken, yemek yerken, düşünürken toplanıyor; dahası üstünde bile düşünmeden bunu biz sağlıyoruz genelde. Kaçımız için “Okudum ve kabul ediyorum.” gerçek, önemli bir ifade? Kaçımız her gün internette değiliz? Kaçımız sanal dünyada bıraktığı ayak izlerinin, insanın hâlâ devam eden değişiminin ve toplumun tüm bu değişimlerin sadece zamana uyarlanmış hali olmadığının farkında?

Bir zamanlar veba, kolera salgınları vardı; şimdi de bunların yerine yeni hastalıklarımız ve başka salgınlarımız yok mu? Muhtemelen atalarımızın da kendilerini öyle varsaydıkları gibi, biz de kendimizi evrenin merkezinde ve zincirin sonunda varsaymıyor muyuz?

İnsana ayrıcalıklı olmadığını hatırlatıyor Homo Sapiens

Oysa tarih; geçmiş, gelecek farklı şeyler söylüyor. Akıp giden bir zamanın pençesindeyiz. İsimler değişiyor, sayılar büyüyor, ama insan -adı ne olursa olsun- ,homo, aynı canlı. Tarih aynı tarih, yaşlanıp tükenen dünyadaki döngülerden birine denk gelmişiz. İnsana ayrıcalıklı olmadığını hatırlatıyor Homo Sapiens, yeni bir zamanda bulunmadığını, ne kadar kestirelemez görünse bile geleceğin de zaman döngüsünden bir parça olduğunu. Evrenin kendi kendini tekrar edip durduğunu ve esasında gelişim dediğimiz olayın tekerrürün farkında olduğumuz kısmı olduğunu anlatıyor. İleride neyle karşılaşırsak karşılaşalım, insanın hep aynı insan ve dünyanın hep aynı dünya olduğunu.

Yorum (0)

Yanıt bırakın

E-posta adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanları işaretleyiniz *