Hayata Güvenmek

İnsanlığın çoğu için kabul etmesi her ne kadar duygusuzca gelse de bizler analiz mekanizmalarından başka bir şey değiliz. Yaptığımız her hareketin bir anlamı ve beklentisi var. Kendine güveni yüksek o…

Psikaos

Kelimelerin türetilmesi ya da gündelik hayata uyum sağlamaları, bu kelimelerin hangi düşünce yapısı altında hangi anlamlara hitaben kurulduğunu her zaman düşündürtmüyor. Yanımdaki insan da bu kelimeyi…

Dişil Eril Maske

“Maske”yi, kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış (ruh bilimi) olarak TDK tarafından açıklanmış olan olgu olarak ele alalım. Burada sizlere anlat…